جستجو
کی بود و چگونه بود
که نسیم
از خِرامِ تو می‌گفت؟
از آخرین میلادِ کوچکت
چند گاه می‌گذرد؟
کی بود و چگونه بود
که آتش
شورِ سوزانِ مرا قصه می‌کرد؟
از آتش‌فشانِ پیشین
چند گاه می‌گذرد؟
کی بود و چگونه بود
که آب
از انعطافِ ما می‌گفت؟
به توفیدنِ دیگرباره‌ی دریا
چند گاه باقی‌ست؟
کی بود و چگونه بود
که زیرِ قدم‌هامان
خاک
حقیقتی انکارناپذیر بود؟
به زایشِ دیگرباره‌ی امید
چند گاه باقی‌ست؟
۲۰ خردادِ ۱۳۶۷
© www.shamlou.org سایت رسمی احمد شاملو