جستجو

و من خطبة له ع في

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 153 ) 95 و گفتارى ديگر سپاس خداى را است كه نخست بى‏كران است و هيچ چيز پيش از او نباشد ، و هم پسين بى‏كران و پس از او چيزى وجود ندارد ، چنان آشكار است كه فراتر [ 107 ] از او چيزى نيست ، و چنان ژرف كه فروتر از او چيزى نتواند بود . ( 154 ) بخشى ديگر از همان گفتار در شناساندن بيشتر پيامبر كه درود خدا بر او و بر خاندانش باد جايگاهش ، بهترين جايگاهها و زمينه‏ى رويشش ، شريف‏ترين رويشگاههاى تاريخ بود ، در كانهاى كرامت و در بستر سلامت . چنين بود كه دلهاى ابرار به سوى او مى‏گرويد و چشمها به جانبش مى‏گرديد . خداوند ، با او كينه‏ها را دفن و آتشها را خاموش كرد ، بيگانگانى را پيوند برادرى داد ، و خويشاوندانى را پراكند . با او عزتها ( ى ناروا ) را به ذلت و ذلتها ( ى نا به جا ) را به عزت بدل كرد . سخنش روشن‏گر و سكوتش زبانى ديگر بود .