جستجو

و من خطبة له ع في

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

[ 213 ] 95 خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) حمد خدايى را كه اول تاست و هيچ چيز پيش از او نبوده است و آخر است و هيچ چيز پس از او نخواهد بود و برتر است و هيچ چيز بالاتر از او نيست و نزديك است و هيچ چيز نزديكتر از او نباشد . و از اين خطبه [ در وصف رسول الله ( ص ) ] قرارگاه او بهترين قرارگاهها است و خاستگاه او شريفترين خاستگاهها ، در معادن كرامت و مهدهاى پاكى و پاكدامنى . دلهاى نيكوكاران بدو گراييد و چشمها به سوى او گرديد . خداوند با بعثت او كينه‏ها را مدفون ساخت و آتش خصومتها را خاموش نمود . ميان ياران را بدو الفت داد و ميان خويشاوندان جدايى افكند . فرو دستان را عزيز كرد ، و عزيزان را فرودست ، و حقايق را گاه به سخن آشكار نمود و گاه به خاموشى .