جستجو

و من خطبة له ع يقرر فضيلة الرسول الكريم

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 152 ) 94 گفتارى است از آن حضرت به هنگامى كه مردم در سرگردانى ، راه به جايى نمى‏بردند و در امواج فتنه‏ها و بحرانها دست و پا مى‏زدند ، و هوسها و احساسات بر خردشان چيرگى يافته بود و خود بزرگ بينى ، لغزشهاى پياپى را تحميلشان مى‏كرد و جاهليت جهل آكند ، خالى و پوك و بى‏وزنشان كرده بود ، و حيرت زدگانى بى‏ثبات در سياست و گرفتار نادانى همه سويه بودند ، خداوند او را كه درود خدا بر او و بر خاندانش باد برانگيخت و با دلسوزى تمام رهنمودشان داد و در راستايى روشن به پيششان برد و به پند و حكمت ، فراشان خواند .