جستجو

و من كلام له ع في صفته و صفة خصومه و يقال إنها في أصحاب الجمل

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

9 سخنى از آن حضرت ( ع ) همانند تندر خورشيدند و چون آذرخش شعله افكندند . با اينهمه ، ترسيدند و در كار بماندند . ما چون تندر نمى‏خروشيم ، مگر آنگاه ، كه خصم را فرو كوبيم و سيل روان نمى‏كنيم مگر آنگاه كه بباريم .