جستجو

و من خطبة له ع في الرسول الأعظم صلى

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 132 ) [ 91 ] 88 گفتارى ديگر خداوند ، پيامبر را آن گاه رسالت داد كه جريان رسالت به ركودى سنگين دچار آمده بود و امتها به خوابى عميق فرو رفته بودند . فتنه‏ها جان گرفته ، رشته‏ى جريانها گسسته بود و از هر سو آتش جنگى زبانه مى‏كشيد . دنيا در كام ظلمت فرو رفته بود و فريب ، آشكارا ، حكم مى‏راند . در هجوم خزان ، برگهاى نهال زندگى زرد شده بود و باروريش را هيچ اميدى نبود ، چشمه‏ها فرو خشكيده ، برجهاى روشن هدايت ويران وبيرقهاى سياه سقوط همه جا نمايان بود . دنيا ، مردمش را با نگاه نفرت مى‏نگريست و به خواستگارانش روى در هم مى‏كشيد . ميوه‏اش فتنه و آشوب ، خوراكش مردار ، جامه‏ى زيرينش ترس و جامه‏ى زبرينش شمشير بود . پس شما ، اى بندگان خدا ، عبرت گيريد و اوضاع و احوالى را كه هنوز پدران و برادرانتان را گروگان دارد و درگير پاسخگويى آن‏اند ، از ياد مبريد ، كه به جان خويشم سوگند ، ميان شما و آنها روزگار چندانى نگذشته است و ميان اين و آن نسل ، سده‏ها و هزاره‏ها فاصله نيفكنده است و از روزى كه در صلب آنان بوده‏ايد ، چندان دور نشده‏ايد . به خدا سوگند ، آن چه را كه ديروز پيامبر در گوش آنان فرا خواند ، ديگر باره ، به تمامى ، من در گوش شما فرو مى‏خوانم كه ، نه گوش شما گوشى سواى آنها است و نه از چشم و دلى برخوردار بودند ، كه امروز شما از آن محروم مانده باشيد . به خدا سوگند اگر گمانتان اين است كه امروز شما بينشى تازه يافته‏ايد و امتيازى به دست آورده‏ايد كه نسل معاصر پيامبر از اين بينش و امتياز بى‏بهره بوده ، اين پندارتان نيز نادرست است . اينك ، بى‏ترديد ، آشوبى سهمگين كه افسار گسيختگى و بى بند و بارى نشانه‏ى آن است تهديدتان مى‏كند و در كار فرود آمدن است . هرگز مباد كه شما را همان چگونگى بفريبد كه مغروران تاريخ را فريفت ، چرا كه آن ، سايه‏اى گذرا بيش نباشد و ديرى نمى‏پايد .