جستجو

و من خطبة له ع في الرسول الأعظم صلى

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

[ 72 ] 89 و از خطبه‏هاى آن حضرت است او را هنگامى فرستاد كه : پيامبران نبودند ، و مردمان در خوابى دراز مى‏غنودند ، اسب فتنه در جولان ، كارها پريشان ، آتش جنگها فروزان ، جهان تيره ، فريب دنيا بر همه چيره ، باغ آن افسرده ، برگ آن زرد و پژمرده ، از ميوه‏اش نوميد ، آبش در دل زمين ناپديد ، نشانه‏هاى رستگارى ناپيدا ، علامتهاى گمراهى هويدا ، دنيا با مردم خود ناخوشروى ، و با خواهنده خويش ترش روى ، بارش محنت و آزار ، خوردنى آن مردار ، درونش بيم ، برونش تيغ مرگبار . پس بندگان خدا عبرت گيريد . و كرده‏هاى پدران و برادران خود را به ياد آريد ، كه چگونه در گرو آن كردارند ، و حساب آن را عهده دارند . به جانم سوگند ، هنوز ميان شما و آنان روزگارى نگذشته و سالها و قرنها فاصله نگشته . و امروز كه ديده به جهان گشوده‏ايد چندان دور نيست از روزى كه در پشت آنان بوده‏ايد 1 . به خدا كه ، پيامبر آنان را چيزى نشنواند ، جز آنكه من امروز آن را به شما مى‏شنوانم . گوشى كه شما امروز داريد همانند آن است كه ديروز به آنان دادند ، و ديدگانى كه اكنون داريد چون ديده‏ها است كه براى آنان گشادند ، دلهايى كه در سينه شما نهادند ، همانند دلهاست كه در آن روزگار به آنان دادند 2 . به خدا سوگند ، چيزى را به شما ننمودند كه آنان ندانستند ، و چيزى را خاصّ شما نكردند ، كه آنان از آن محروم ماندند . اكنون فتنه بر شما فرود آمد ، همچون شترى كه مهارش جنبان است ، و ميانبندش سست و نا استوار ، و سوارى بر آن دشوار 3 . مبادا آنچه مردم دنيا را فريفت ، شما را بفريبد ، كه آن دامى است چون سايه گسترده همه را به دام اندازد ، و تا دم مرگ رهاشان نسازد .