جستجو

و من خطبة له ع في ذكر عمرو بن العاص

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 121 ) 83 سخنان امام براى بى اثر كردن تبليغات سوء عمرو عاص شگفتا از فرزند آن زن بد نام كه در باور شاميان از من چهره‏اى دلقك و مسخره‏گر ساخته است كه عمر را به شوخى و هرزگى مى‏گذرانم [ 85 ] در اين ترديدى نيست كه ياوه سرايى مى‏كند و به گناه لب مى‏گشايد . هشداريد كه بدترين گفتارها دروغزنى است و او لب به دروغ مى‏آلايد ، همواره وعده‏هاى خويش مى‏شكند ، بر خواستهاى خود از ديگران بيش از حد پاى مى‏فشارد ، و از انجام دادن خواستهاى ديگران دريغ مى‏ورزد و در پيمان خويش ناپايدار است و از خويشاوندان بريده است . در ميدان جنگ پيش از آغاز نبرد و خالى شدن نيامها و چكاچاك شمشيرها ، در هياهو و امر و نهى ، بى‏مانند است اما همين كه پيكار آغاز مى‏شود و صداى پولاد و شمشيرهاى از نيام برآمده ، طنين مى‏افكند ، شاهكارش ، همه اين است كه از بى‏شرمى خويش و شرم دلاور مردان سود جويد و كمر بگشايد و پايين تنه را عريان كند ( و خود را برهاند ) . آگاه باشيد ، و به حق حق سوگند ، كه ياد مرگ ، از شوخ طبعيم باز مى‏دارد ، در حالى كه فراموشى آخرت ، او را از حق گويى دور مى‏كند . آرى ، او با معاويه بيعت نكرد ، مگر در پى اين شرط كه از دهشهاى خود بهره‏اى ارزانى داردش ، و در برابر دين فروشى رشوه‏اى دهدش .