جستجو

و من كلام له ع في ذم صفة الدنيا

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

82 و از سخنان آن حضرت است در وصف دنياچه ستايم خانه‏اى را كه آغاز آن رنج بردن است ، و پايان آن مردن . در حلال آن حساب است ، و در حرام آن عقاب . آن كه در آن بى‏نياز است ، گرفتار است ، و آن كه مستمند است اندوهبار . آن كه در پى آن كوشيد بدان نرسيد ، و آن كه به دنبال آن نرفت ، او رام وى گرديد . آن كه بدان نگريست ، حقيقت را به وى نمود 1 ، و آن كه در آن نگريست ، ديده‏اش را برهم دوخت . [ مى‏گويم ، اگر نگرنده در گفته امام « من أبصر بها بصّرته » نيك بينديشد در آن از معنى عجيب و انديشه ژرف‏نگر آن بيند كه به نهايت آن نتوان رسيد ، و ژرفاى آن را نتوان ديد به خصوص كه با گفته او ( ع ) مقارن شود كه « و من أبصر اليها أعمته » كه فرق ميان « أبصر بها » و « أبصر اليها » تا كجاست . و پايه بلاغت اين سخن چه آشكار پيداست . ]