جستجو

و من خطبة له ع بعد فراغه من حرب الجمل في ذم النساء ببيان نقصهن

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 110 ) 79 از سخنان آن حضرت است پس از سركوبى فتنه‏گران جمل در نكوهش زنان اى مردم ، بى‏ترديد ، زنان در ايمان ، بهره‏ى اقتصادى و خرد ، كم بهره‏اند ( و دلايلش ) : كم بهره از ايمان‏اند ، چرا كه در دوران عادت از نماز و روزه باز مى‏مانند ، نيز ، برابر بودن گواهى دو زن با يك مرد ، دليلى بر كم خردى‏شان باشد ، سه ديگر كه در بهره‏ورى اقتصادى ، دچار كاستى‏اند ، چرا كه سهم ارث‏شان يك دوم سهم مردان است . بارى ، از زنان بد پروا كنيد ، و در برابر نيكانشان هوشيارى ورزيد ، و در معروف فرمانبرشان نشويد تا در اجراى منكر به اطاعتتان طمع نبندند .