جستجو

و من خطبة له ع بعد فراغه من حرب الجمل في ذم النساء ببيان نقصهن

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

80 و از خطبه‏هاى آن حضرت است پس از پايان نبرد جمل ، در نكوهش زنان 1 ايمان زنان ناتمام است ، بهره آنان ناتمام ، خرد ايشان ناتمام . نشانه ناتمامى ايمان ، معذور بودنشان از نماز و روزه است به هنگام عادتشان ، و نقصان بهره ايشان ، نصف بودن سهم آنان از ميراث است نسبت [ 59 ] به سهم مردان ، و نشانه ناتمامى خرد آنان اين بود كه گواهى دو زن چون گواهى يك مرد به حساب رود . پس از زنان بد بپرهيزيد و خود را از نياكانشان واپاييد ، و تا در زشت طمع نكنند ، در كار نيك از آنان اطاعت ننماييد .