جستجو

و من كلام له ع يعني به الزبير في حال اقتضت ذلك و يدعوه للدخول في البيعة ثانية

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

8 و از سخنان آن حضرت است كه بدان زبير را در نظر دارد و در حالى كه مقتضى آن بوده ، فرموده است 1 . پندارد با دستش بيعت كرده است ، نه با دلش . پس بدانچه به دستش كرده 2 اعتراف مى‏كند ، و به آنچه به دلش بوده ادعا . پس بر آنچه ادّعا كند 3 دليلى روشن بايد ، يا در آنچه بود 4 و از آن بيرون رفت در آيد .