جستجو

و من كلام له ع قاله لبعض أصحابه لما عزم على المسير إلى الخوارج و قد قال له إن سرت يا أمير المؤمنين في هذا الوقت خشيت ألا تظفر بمرادك من طريق علم النجوم فقال ع

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

78 سخنى از آن حضرت ( ع ) آنگاه ، كه آهنگ خوارج كرد ، يكى از اصحابش او را گفت : اى امير المؤمنين به شهادت علم نجوم ، اگر در اين ساعت حركت كنى مى‏ترسم كه به مراد خويش نرسى . على ( ع ) در پاسخ او فرمود : تو پندارى ساعتى را يافته‏اى ، كه اگر كسى در آن ساعت براى انجام مقصود [ 149 ] خويش در حركت آيد ، از هر بد در امان است ؟ و از ساعتى بر حذر مى‏دارى كه هر كه در آن قصد كارى كند در چنبر زيانمندى افتد ؟ هركس كه سخنان تو را راست پندارد ، قرآن را دروغ انگاشته و براى رسيدن به هر چه پسند اوست و پرهيز از آنچه ناپسند اوست خود را از يارى خداوند بى‏نياز خواسته . از كسى كه به سخن تو عمل كند ، خواهى كه به جاى پروردگارش تو را حمد و سپاس گويد . زيرا تو ، به زعم خود ، او را به ساعتى كه به سود خويش دست مى‏يابد و از زيان در امان مى‏ماند راه نموده‏اى . سپس روى به مردم كرد و گفت : اى مردم از علم نجوم بپرهيزيد ، مگر بدان مقدار كه شما را در خشكى و دريا راه بنمايد ، كه اين علم به كهانت منجر شود و منجم كاهن است و كاهن همانند جادوگر است و جادوگر كافر است و كافر در آتش جهنم . به نام خداى تعالى به راه افتيد .