جستجو

و من خطبة له ع في الحث على العمل الصالح

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

76 و از خطبه‏هاى آن حضرت است خدا بيامرزد مردى را كه حكمى را شنيد و نيك فهم كرد ، و به رستگارى خوانده شد و بدان رو آورد . و در پى راهنمايى افتاد 1 و رهيد . و خدا را حاضر ديد و از گناه ترسيد . توشه پيش فرستاد ، و كرده نيك براى ذخيرت ورزيد 2 . و از آنچه پرهيز بايد ، دورى گزيد . در پى حقّ رفت و بدان رسيد ، آرزو را سركوب كرد و با هوس خويش جنگيد شكيبايى را مركب 3 نجات ساخت و پرهيزگارى را برگ روز وفات . راه روشن را پيش گرفت ، و طريق راست را مسير خويش گرفت . فرصت زندگى را غنيمت شمرد و بر اجل پيشى گرفت و كار نيك ذخيرت كرد .