جستجو

و من خطبة له ع لما عزموا على بيعة عثمان

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

73 سخنى از آن حضرت ( ع ) چون ديگران آهنگ بيعت با عثمان نمودند . دانسته‏ايد كه من از ديگران به خلافت سزاوارترم . به خدا سوگند ، مادامى كه كار مسلمانان بسامان باشد و جز بر من بر ديگران ستمى نرود ، آن را واگذاشته ، مخالفت نمى‏ورزم . پاداش چنين فضيلت و عملى را از خدا مى‏طلبم و زهد مى‏ورزم در آنچه شما به خاطر زيور و زينتش با يكديگر رقابت مى‏كنيد .