جستجو

و قال ع في سحرة اليوم الذي ضرب فيه

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

70 و آن حضرت ( ع ) فرمود در سحرگاه روزى كه ضربت خورد حالى كه نشسته بودم خوابم در ربود ، پس رسول خدا بر من گذر فرمود ، گفتم : اى فرستاده خدا از امّت تو چها ديدم ، و از كجبازى و دشمنى آنان چه كشيدم . فرمود : آنان را نفرين كن . گفتم : خدا بهتر از آنان نصيب من كناد و بدتر از مرا بر آنان گماراد [ از كلمه « أود » كجى و از « لدد » دشمنى را قصد دارد و اين از فصيح‏ترين سخنان است . ]