جستجو

و من خطبة له ع يذم فيها أتباع الشيطان

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

7 و از خطبه‏هاى آن حضرت است شيطان را پشتوانه خود گرفتند ، و او از آنان دامها بافت ، در سينه‏هاشان جاى گرفت و در كنارشان پرورش يافت . پس آنچه مى‏ديدند شيطان بديشان مى‏نمود ، و آنچه مى‏گفتند سخن او بود . به راه خطاشان برد و زشت را در ديده [ 14 ] آنان آراست . شريك او شدند ، و كردند و گفتند : چنانكه او خواست .