جستجو

و قال ع لما قتل الخوارج فقيل له يا أمير المؤمنين هلك القوم بأجمعهم

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

60 [ و آن حضرت فرمود و چون خوارج كشته شدند ، گفتند ، اى امير مؤمنان همگى كشته شدند . فرمود : ] هرگز به خدا كه نطفه‏هايند در پشتهاى مردان و زهدانهاى مادران . هرگاه مهمترى از آنان سر برآرد ، از پايش در اندازند ، چندانكه آخر كار مال مردم ربايند و دست به دزدى يازند .