جستجو

و من كلام له ع و قد استبطأ أصحابه إذنه لهم في القتال بصفين

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 85 ) 54 از سخنان آن حضرت در توضيح و توجيه تعلل در جنگ صفين اما در پاسخ اين سخن و باورتان كه درنگ مرا ، به بد آمد از مرگ تعبير و تفسير مى‏كنيد ، به خدا سوگند كه چنين نيست و برايم تفاوتى نمى‏كند كه مرگ به سوى من بشتابد ، يا كه من مرگ را در آغوش گيرم . و اما در پاسخ ديگر سخنتان كه در شناخت شاميان به ترديد دچارم ، به خدا سوگند كه اگر هر روز به بهانه‏اى جنگ را به تأخير مى‏اندازم ، آزمند آنم كه [ 63 ] گروهيشان فرا خود آيند و به من بپيوندند و به دستم هدايت شوند ، و در روشناى حق ، از ظلمت برهند ، كه اين مرا بس خوش آيندتر از آن است كه در حال گمراهى ، راهى ديار مرگشان كنم ، هر چند كه به هر روى خود ، بار گناهان خويش را بر دوش مى‏كشند .