جستجو

و من خطبة له ع و فيها يصف أصحابه بصفين حين طال منعهم له من قتال أهل الشام

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 84 ) [ 62 ] 53 خاطره‏ى آن حضرت از بيعت مردم مردم براى بيعت با من چنان يورش آوردند كه گويى اشترانى تشنه و بى‏عقال بودند كه ساربان در يورش به آبشخور رهاشان كرده بود . چنان كه گمان مى‏رفت كه يا مرا بكشند ، يا خون يكديگر را بر زمين ريزند . بارى ، من چندان درگير بررسى اين جريان شدم كه خواب از من دريغ مى‏شد ، و سرانجام دوراهه‏اى مى‏يافتم كه گزينش يكى ناگزير بود : يكى پيكار با امويان ، دو ديگر انكار دستاوردهاى بعثت محمد كه درود خدا بر او و بر خاندانش باد . براى من ، درمان پى‏آمدهاى جنگ بسى آسانتر از جبران زيان كيفر الهى بود و مرگهاى اين جهان ، بسى ساده‏تر از مرگهاى جهان ديگر مى‏نمود .