جستجو

و من كلام له ع و فيه بيان لما يخرب العالم به من الفتن و بيان هذه الفتن

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

50 و از سخنان آن حضرت است همانا آغاز پديد آمدن فتنه‏ها ، پيروى خواهشهاى نفسانى است و نوآورى در حكمهاى آسمانى . نوآوريهايى كه كتاب خدا آن را نمى‏پذيرد و گروهى از گروه ديگر يارى خواهد تا بر خلاف دين خدا ، اجراى آن را به عهده گيرد . پس اگر باطل با حقّ در نياميزد ، حقيقت جو آن را شناسد و داند ، و اگر حق به باطل پوشيده نگردد ، دشمنان را طعنه زدن نماند . ليكن اندكى از اين و آن گيرند ، تا به هم در آميزد و شيطان فرصت يابد و حيلت برانگيزد تا بر دوستان خود چيره شود و از راهشان به در برد . امّا آن را كه لطف حقّ دريافته باشد ، نجات يابد و راه حقّ را به سر برد .