جستجو

و من خطبة له ع لما قبض رسول الله ص و خاطبه العباس و أبو سفيان بن حرب في أن يبايعا له بالخلافة و ذلك بعد أن تمت البيعة لأبي بكر في السقيفة و فيها ينهى عن الفتنة و يبين عن خلقه و علمه النهي عن الفتنة

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 26 ) 5 سخنانى كه حضرت در پاسخ به عباس و ابو سفيان كه پس از رحلت پيامبر كه درود خدا بر او و خاندانش باد بيعت را به حضرت پيشنهاد كردند ، ايراد فرموده است اى مردم ، با نيروى قايقهاى نجات دل امواج فتنه را بشكافيد ، از خط پست كين‏توزى فراتر آييد و تاجهاى فخر فروشى را زير پا له كنيد . پيروزى را تنها دو كس نصيب برند : يكى آن كه با نيروى كافى برخيزد و به پرواز در آيد . دو ديگر آن كه با مسالمت جويى نيروهايش را فرصت آسايش دهد . اين ، آبى است گنديده و لقمه‏اى گلوگير ، و هر آن كه ميوه را پيش از رسيدن بچيند ، كشت‏گرى ناكام را ماند كه در شوره زار بذر مى‏افشاند . اگر لب به اعتراض بگشايم ، گويند كه او آزمند رياست باشد و اگر خاموشى بگزينم ، گويند كه از مرگ مى‏هراسد . هيهات پس از آن همه سوابق ، به خدا سوگند كه انس پسر ابى طالب به مرگ بيش از انسى است كه نوزاد به پستان مادرش دارد . حقيقت اين است كه من در رازى سر به مهر فشرده شده‏ام كه اگر از آن دم زنم ، [ 28 ] به سان ريسمانهاى رها شده در امتداد چاهى عميق سخت مرتعش خواهيد شد .