جستجو

و من خطبة له ع لما قبض رسول الله ص و خاطبه العباس و أبو سفيان بن حرب في أن يبايعا له بالخلافة و ذلك بعد أن تمت البيعة لأبي بكر في السقيفة و فيها ينهى عن الفتنة و يبين عن خلقه و علمه النهي عن الفتنة

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

5 از خطبه‏هاى آن حضرت است امام ( ع ) اين خطبه را پس از رحلت رسول خدا ( ص ) خوانده است عبّاس و ابو سفيان نزد او آمدند ، تا با وى به خلافت بيعت كنند . 1 مردم از گردابهاى بلا با كشتى‏هاى نجات 2 برون شويد و به تبار خويش [ 13 ] منازيد 3 ، و از راه بزرگى فروختن به يك سو رويد كه هر كه با ياورى برخاست روى رستگارى بيند ، وگرنه گردن نهد و آسوده نشيند كه خلافت بدينسان همچون آبى بدمزه و نادلپذير است ، و لقمه‏اى گلوگير ، و آن كه ميوه را نارسيده چيند همچون كشاورزى است كه زمين ديگرى را براى كشت گزيند . اگر بگويم ، گويند خلافت را آزمندانه خواهان است ، و اگر خاموش باشم ، گويند از مرگ هراسان است ، هرگز من و از مرگ ترسيدن ؟ پس از آنهمه ستيزه و جنگيدن . به خدا سوگند ، پسر ابو طالب از مرگ بى‏پژمان است 4 . بيش از آنچه كودك پستان مادر را خواهان است . امّا چيزى مى‏دانم كه بر شما پوشيده است ، و گوشتان هرگز ننيوشيده است . اگر بگويم و بشنويد به لرزه در مى‏آييد و ديگر بجاى نمى‏آييد 5 ، لرزيدن ريسمان در چاهى ته آن ناپديد .