جستجو

و من كلام له ع و فيه جملة من صفات الربوبية و العلم الإلهي

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 79 ) 49 گفتارى است از آن حضرت سپاس ، خداوندى را است كه در عمق رازهاى پنهان هر جريان ، حضور دارد ، گرچه بر ديده‏ى هيچ ديده‏ورى نمى‏نشيند ، اما تمامى پديده‏هاى جهان ، درفش آسا هستيش را گواه‏اند ، بدين‏سان ، نه چشمى كه او را نبيند ، انكارش را تواند ، و نه قلبى كه پذيراى او است ، راهى به ديدنش دارد . چنان در اوج برترى است كه از او برترى نيابى ، و چنان به خلق نزديك است كه از او نزديكترى نشناسى آرى همچنان كه برترى سبب دوريش از خلق نباشد ، نزديكيش نيز او را با آفريده همتراز نسازد . نه خردها را بر مرزبندى ويژگيش ، مشرف ساخته است ، و نه شناخت بايسته‏شان را حجابى انداخته است . و چنين است كه تمامى نمودهاى هستى گواه هستى اوى‏اند و خارى در چشم منكران . ساحت خداوندى از آن چه تشبيه‏گران و منكران او مى‏گويند ، والاتر است و والاتر باد