جستجو

و من كلام له ع عند عزمه على المسير إلى الشام و هو دعاء دعا به ربه عند وضع رجله في الركاب

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

46 و از سخنان آن حضرت است هنگام قصد رفتن به شام خدايا به تو پناه مى‏برم از سختى سفر ، و رنج و اندوه حضر 1 ، و منظر [ 42 ] زشت مال ، و بد حالى فرزند و عيال ، خدايا تو در سفر يار و همراهى ، و براى بازماندگان نگاهبان و پناهى ، جز تو چنين كه تواند الهى چه ، آن كس را كه در خانه گمارند به كار همراهى سفر نيايد ، و آن كه همراه است نگاهبانى خانه را نشايد .