جستجو

و من كلام له ع و فيه يحذر من اتباع الهوى و طول الأمل في الدنيا

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 72 ) 42 گفتارى ديگر اى مردم ، دو چيز است ، كه بيش از هر چه از ابتلاى شما بدانها نگران و بيمناكم : يكى پيروى از هوس ، و دو ديگر آرزوى دور و دراز . اما خطر پيروى از هوسها ، مانع و حجابى است كه از حق باز مى‏دارد ، و آرزوى دراز ، آخرت را به فراموشى مى‏سپارد . هشداريد كه دنيا روى گردانده ، شتابان در كار رفتن است ، و از آن ، جز به اندازه‏ى ته مانده‏ى ظرفى وارونه ، چيزى به جاى ماندنى نيست ، در حالى كه آخرت مدام روى مى‏آورد . اين هر دو را فرزندانى است ، و بكوشيد كه فرزندان آخرت باشيد ، نه دنيا ، چرا كه به روز قيامت هر فرزندى به مادرش مى‏پيوندد . امروز ، تنها عمل است و شمارى نباشد ، ليك فردا ، تنها حساب است و مجال كارى نباشد .