جستجو

و من خطبة له ع و فيها ينهى عن الغدر و يحذر منه

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 71 ) 41 گفتارى است از آن حضرت وفا و راستى دو همزاداند كه سپرى آسيب ناپذيرتر از آنها ، نمى‏شناسم و هر [ 55 ] آن كو از چه گونگى بازگشت جريانها آگاه باشد ، هرگز خيانت نمى‏كند . اما امروز ، در محيط و زمانه‏اى به سر مى‏بريم كه بيشتر مردم خيانت را زيركى مى‏انگارند و از سوى نادانها به سياستمدار شهره مى‏شوند . نابود باد چنين انديشه‏اى بسا آزموده‏اى پرتجربه چاره‏ى كار مى‏شناسد و مى‏بيند ، اما امر و نهى خدا او را از هر كارى باز مى‏دارد و دست به كارى نمى‏زند ، حال آنكه رقيب با بى بند و بارى در دين ، هر فرصتى را غنيمت مى‏شمرد .