جستجو

و من خطبة له ع و فيها ينهى عن الغدر و يحذر منه

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

41 و از خطبه‏هاى آن حضرت است مردم همانا وفا همزاد راستى است ، و هيچ سپرى چون وفا بازدارنده گزند نيست . و بى‏وفايى نكند ، آن كه مى‏داند او را چگونه بازگشتگاهى است . ما در روزگارى بسر مى‏بريم كه بيشتر مردم آن بى‏وفايى را زيركى دانند ، و نادانان آن مردم را گربز و چاره‏انديش خوانند . خداشان كيفر دهد چرا چنين مى‏پندارند ؟ گاه بود كه مرد آزموده و دانا از چاره كار آگاه است ، امّا فرمان خدا وى را مانع راه است . پس دانسته و توانا بر كار ، چاره را واگذارد تا آن كه پرواى دين ندارد ، فرصت شمارد و سود آن را بردارد .