جستجو

و من كلام له ع في الخوارج لما سمع قولهم لا حكم إلا لله

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 70 ) [ 54 ] 40 گفتارى در پاسخ اين شعار خوارج كه « فرمانروائى تنها از آن خدا است » سخن حقى است كه آهنگ باطل دارد . آرى جز فرمان خداوند ، فرمانى نباشد . اما آن چه اينان مى‏گويند ، مرادشان حكومت و اجراى فرمان خدا است . در حاليكه مردم نيكوكار يا بدكار نيازمند فرماندهى هستند تا در پناه فرماندهى او ، مؤمن بكوشد و كافر نيز زندگى را سينه بدوشد ، خداوند ، هر چيزى را به سرانجام مقدرش برساند ، و از اين رهگذر اموال عمومى گردآورى و دشمن سركوبى شود ، راهها امن گردد و حق ناتوان از زورمند گرفته شود ، تا نيكان بياسايند و بدان فرصت آزردن ديگران را نيابند . در روايتى ديگر ، آمده است كه چون امام على كه بر او درود باد شعار خوارج را شنيد ، فرمود : « در مورد شما ، فرمان خدا را چشم دارم » ، و سپس ادامه داد : « اما به روزگار حاكمى نيكوكار و شايسته ، خويشتن بانان در تلاش انجام كار شايسته‏اند ، و در حكومت بد و بدكار ، پليدان امكان كاميابى از زندگى مى‏يابند تا روزگار هر كدامشان به سر آيد و آنان را مرگ در ربايد » .