جستجو

و من خطبة له ع و هي من أفصح كلامه عليه السلام و فيها يعظ الناس و يهديهم من ضلالتهم و يقال إنه خطبها بعد قتل طلحة و الزبير

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

4 و از خطبه‏هاى آن حضرت است به راهنمايى ما از تاريكى در آمديد ، و به ذروه برترى برآمديد . از شب تاريك برون شديد و به سپيده روشن درون شديد . كر باد گوشى كه بانگ بلند را نشنود و آن كه بانگ بلند او را كر كند ، آواى نرم در او چگونه اثر كند ؟ دلى كه از ترس خدا لرزان است ، پايدار و با اطمينان است . پيوسته پيمان شكنى شما را مى‏پاييدم ، و نشان فريفتگى را در چهره‏تان مى‏ديدم . راه دينداران را مى‏پيموديد ، و آن نبوديد كه مى‏نموديد . به صفاى باطن درون شما را مى‏خواندم ، و بر شما حكم ظاهرى مى‏راندم 1 . بر راه حقّ ايستادم ، و آن را از راههاى گمراهى جدا كردم ، و به شما نشان دادم . حالى كه مى‏پوييديد ، و راهنمايى نمى‏ديديد ، چاه مى‏كنديد ، و به آبى نمى‏رسيديد ، و اين اشارت است كه گويا تراز صد مقالت است 3 . روى رستگارى نبيند آن كه خلاف من گزيند ، چه از آن روز كه حقّ را ديدم ، در آن دو دل نگرديدم . بيم موسى نه بر جان بود كه بر مردم نادان بود 4 ، مبادا گمراهان به حيلت چير شوند و بر آنان امير . امروز حقّ و باطل آشكار است و راه عذر بر شما بسته ، و آن كه بر لب جوى نشسته است ، از بيم تشنگى رسته 5 .