جستجو

و من خطبة له ع خطبها عند علمه بغزوة النعمان بن بشير صاحب معاوية لعين التمر و فيها يبدي عذره و يستنهض الناس لنصرته

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 69 ) 39 گفتارى ديگر اينك ، دچار يارانى شده‏ام كه نه مرا فرمان مى‏برند و نه دعوتم را پذيرايند . اى بى‏پدران ، در يارى پروردگارتان چه را چشم داريد ؟ آيا دينى‏تان نيست كه زمينه‏ى اتحادتان شود ؟ يا حميتى‏تان نيست تا شما را برانگيزد ؟ در ميانتان فرياد ميزنم و عاجزانه به ياريتان مى‏خوانم ، اما شما به سخنم گوش نمى‏سپاريد و فرمانم را گردن نمى‏نهيد ، تا آنگاه كه پى آمدهايى شوم را پديدار بينيد . چنين است كه نه با يارى شما مى‏توان به خونخواهى خونى رسيد و نه در پيشبرد مرامى كوشيد . شما را به يارى برادرانتان مى‏خوانم ، اما در پاسخ ، جز آه و ناله‏اى چونان ناله‏ى شتران بيمار دل خسته نمى‏شنوم ، واكنشتان رفتار اشتران كوهان كوفته را ماند ، و سرانجام ، سپاهى اندك ، نگران و ناتوان ، به سويم مى‏آيد كه از نگاهشان دلهره مى‏بارد ، چنان كه پندارى هر يك ، رانده شدن خويش را به مسلخ ، در تماشا باشد