جستجو

و من خطبة له ع في تخويف أهل النهروان

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 66 ) 36 سخنى در اتمام حجت با خوارج از اين بيمتان مى‏دهم كه مباد بى تكيه بر برهان روشنى از پروردگارتان و بى همراهى برهانى پرتوان ، در گوشه و كنار رود نهروان و در اندرون اين گودالان از شما بر جاى نماند جز تن‏هايى بى‏جان . دنيا ، شما را به ورطه‏ى تباهى مى‏كشد و تقدير الهى بر گذرگاهتان دام مى‏گسترد . نه آيا كه من از اين حكميت نهيتان كردم و شما گستاخانه از رايم سرباز زديد و موضع [ 52 ] منفى گرفتيد ، تا آن جا كه من انديشه‏ى خويش را به پيروى از هوس شما سبك مغزان پوچ‏انديش ناگزير ساختم . آخر اى بى‏پدران ، من كه اين فاجعه را به بار نياورده‏ام و هرگز زيان شما را نخواسته‏ام .