جستجو

و من خطبة له ع في تخويف أهل النهروان

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

36 و از خطبه‏هاى آن حضرت است در ترساندن خارجيان نهروان 1 شما را از آن مى‏ترسانم كه كشته در كرانه اين رود 2 افتاده باشيد ، و در [ 37 ] پست و بلنديهاى اين مغاك 3 افكنده . نه برهانى روشن از پروردگار داشته باشيد ، و نه حجّتى آشكار ، آواره خانه و ديار ، و به دام قضا گرفتار . شما را از كار حكميّت 4 باز داشتم ، و سرباز زديد . با من در افتاديد و مخالفت ورزيديد . چندانكه راى خود را در كار هواى شما كردم . شما اى سبكسران ، اى بيخردان نادان ، اى ناكسان من نه بلايى براى شما آوردم و زيانى برايتان خواستم .