جستجو

و من خطبة له ع و فيها يصف العرب قبل البعثة ثم يصف حاله قبل البيعة له العرب قبل البعثة

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

26 و از خطبه‏هاى آن حضرت است همانا خدا محمّد را برانگيخت ، تا مردمان را بترساند ، و فرمان خدا را چنانكه بايد رساند . آن هنگام شما اى مردم عرب بدترين آيين را برگزيده بوديد ، و در بدترين سراى خزيده . منزلگاهتان سنگستانهاى ناهموار ، همنشينتان گرزه مارهاى زهردار . آبتان تيره و ناگوار ، خوراكتان گلو آزار . خون يكديگر را ريزان ، از خويشاوند بريده و گريزان . بتهاتان همه جا بر پا ، پاى تا سر آلوده به خطا . و از اين خطبه است نگريستم و ديدم مرا يارى نيست ، و جز كسانم مددكارى نيست . دريغ آمدم كه آنان دست به ياريم گشايند ، مبادا كه به كام مرگ درآيند . ناچار خار غم در ديده شكسته ، نفس در سينه و گلو بسته ، از حقّ خود چشم پوشيدم و شربت تلخ شكيبايى نوشيدم . [ 27 ] و از اين خطبه است 1 : برنتافت 2 كه خود را رهين بيعتش 3 سازد تا پذيرفت 4 كه بهاى اين بيعت را بپردازد 245 ، امّا آن كه فروخت 72 ، 0 نارستگار است ، و آن كه خريد زيانبار . كنون ساخت جنگ بيارائيد ، و ساز پيكار آماده نماييد ، كه زبانه آتش آن نيك بلند است و تابان ، و روشنى آن نمايان . و شكيبائى را شعار خود داريد ، كه شاهد پيروزى را در كنار آريد .