جستجو

و من كلام له ع يحث به أصحابه على الجهاد

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

241 و از سخنان آن حضرت است كه در آن ياران خود را براى جهاد بر مى‏انگيزاند و خدا گزاردن سپاس خود را در گردن شما نهاده است ، و كار حكومت خويش را در دستتان گذارده ، و در مسابقت جايى محدود فرصتتان داده تا براى پيش افتادن برخيزيد و با يكديگر بستيزيد . پس ميان را استوار ببنديد ، و زيادت دامن را براى كار در چينيد ، كه نتوان هم نقش مهترى بر صفحه انديشه بست ، و هم بر خوان مهمانى آسوده نشست . چه بسيار خواب شبانگاه كه تصميمهاى روز را در هم شكست و گرد تاريك فراموشى كه بر آيينه همتّها نشست . [ و درود و سلام بسيار بر سيّد ما محمد ( ص ) ، پيامبرى كه ناخوانا بود و نا نويسا ، و بر خاندان او كه چراغهاى شبهاى تارند و دستاويزهاى استوار . ]