جستجو

و من كلام له ع يحث به أصحابه على الجهاد

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

211 سخنى از آن حضرت ( ع ) در برانگيختن اصحابش به جنگ خداوند از شما مى‏خواهد كه سپاس او به جاى آوريد . و فرمانروايى خود را براى [ 505 ] شما نهاده است . در ميدان پهناور مسابقت مهلتتان داده تا براى به دست آوردن جايزه به رقابت برخيزند . پس كمربندها را محكم كنيد و دامنها را بر كمر زنيد . زيرا به ميدان نبرد رفتن ، كار ديگر است و به بزم سور رفتن ، كارى ديگر . اى بسا خواب نوشين شب هنگام ، تصميمهاى روز را باطل سازد و چه بسا تاريكيها تصميمها را از يادها بزدايد .