جستجو

و من كلام له ع يريد به بعض أصحابه

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

228 و از سخنان آن حضرت است 1 خدايش پاداش دهاد ، بدانچه آزموده 2 شد و انجام داد . كجيها را راست كرد و بيماريها را به صلاح آورد 3 ، فتنه را پشت سر انداخت و سنّت را بر پا ساخت ، با دامن پاك در گذشت و با اندكى از آ ك 4 . به خير آن رسيد و از شرّ آن رهيد ، فرمان خدا را گزارد ، و از او ترسيد چنانكه بايد ، رفت و امّت را واگذارد پراكنده كه فراهم نيايد و نه گمراه در آن راه برد و نه يابنده راه با يقين به راهى كه يافته بنگرد .