جستجو

و من دعاء له ع يلجأ فيه إلى

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 383 ) 218 نيايشى است از آن حضرت بار خدايا ، تو خود ياران خويش را آشناتر همدمى و هم براى آنان كه بر پشتيبانى تو تكيه دارند ، در خلوت رازهاشان گواه آنانى و از درونشان آگاه و بر ميدان ديدشان دانا بدين سان ، اسرار آنان برايت هويدا و قلبهاشان در پيشگاهت شيفته و شيدا است . اگر تنهايى به هراسشان افكند ، با ياد تو انس گيرند و اگر از هر سو بر سرشان بلا ببارد ، به حضرتت پناه آورند ، با اين آگاهى كامل كه رشته‏ى تمامى جريانها در دست توانمند تو باشد ، و مجارى صدور امورشان جز به قضاى تو نباشد . [ 259 ] بار خدايا ، اگر در بيان خواست خود به لكنت دچارم و در جست و جوى مطلوب خود سرگردانم ، تو خود مرا بر مصالحم راه نماى و با جاذبه‏ى خود قلبم را به راههاى بالندگيم هدايت فرماى ، كه آن چيزى ناشناخته از هدايتهايت و پديده‏ى نوظهورى از كفايتهايت نيست . بار خدايا ، مرا بر امواج بخشايشت بنشان و در ميزان عدالتت منشان