جستجو

و من دعاء له ع يلتجئ إلى

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 381 ) 216 از دعاهاى امام است بار خدايا به توانگرى آبرويم را نگاه دار ، و به تنگدستى حرمتم را مشكن ، چنان كه از روزى جويان تو روزى بخواهم و از بدان خلق تو عطوفت جويم ، از سويى به ستايش كسانى گرفتار آيم كه مرا چيزى دهند ، و از ديگر سو به مغاك فتنه‏ى نكوهش كسانى درافتم كه دهش خويش را از من دريغ دارند . حال آن كه در پس پرده ، زمام هر بخشش و دريغى را تو در كف دارى و « تنها قدرت تو است كه همه را فراگير است » . ( قرآن كريم ، سوره‏ى 66 ، آيه‏ى 8 )