جستجو

و من كلام له ع في وصف السالك الطريق إلى

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

[ 252 ] 220 و از سخنان آن حضرت است همانا خرد خود را زنده گرداند ، و نفس خويش را ميراند چندانكه اندام درشت او نزار شد و ستبرى‏اش زار . 1 نورى سخت رخشان براى او بدرخشيد 2 ، و راه را براى وى روشن گردانيد ، و او را در راه راست راند ، و از درى به درى برد 3 تا به در سلامت كشاند ، و خانه اقامت و دو پاى او در قرارگاه ايمنى و آسايش استوار گرديد به آرامشى 4 كه در بدنش پديدار گرديد ، بدانچه دل خود را در آن به كار برد ، و پروردگار خويش را راضى گرداند .