جستجو

و من كلام له ع في ذكر السائرين إلى البصرة لحربه ع

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

218 و از سخنان آن حضرت است در ذكر كسانى كه براى جنگ او به بصره رفتند بر كارگذاران و خزانه داران بيت المال مسلمانان كه در فرمان من بودند ، و بر مردم شهر كه طاعت و بيعتم مى‏نمودند در آمدند . آنان را از هم پراكندند و به زيان من ميانشان اختلاف افكندند ، و بر شيعيان من تاختند و گروهى از آنان را به نيرنگ طعمه مرگ ساختند ، و گروهى شمشير را در كف فشردند 1 و به مهاجمان حمله بردند ، تا صادقانه در راه خدا جان باختند .