جستجو

و من كلام له ع في ذكر السائرين إلى البصرة لحربه ع

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

و از اين سخن [ در ذكر كسانى كه براى جنگ با او به بصره رفته بودند . ] بر كارگزاران من و خازنان بيت المال مسلمانان ، كه در دست من بود ، و بر مردم شهر كه همه در فرمان من و بر بيعت من مى‏بودند ، در آمدند و سبب تفرق و اختلاف آنان شدند و جمعيت هماهنگشان را به زيان من پراكنده ساختند . بر شيعيان من تاخت آوردند و گروهى را به حيلت كشتند و گروهى نيز شمشيرها كشيدند و دندانها به هم فشردند و پيكار كردند تا با ايمان صادق جان باختند و خدا را ديدار كردند .