جستجو

و من كلام له ع في التظلم و التشكي من قريش

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 370 ) 208 از گفتارهاى آن حضرت است بار خداوندا ، بر قريش و ياورانشان يارى تو را چشم دارم . كه آنان با من پيوند خويشى بريدند و پيمانه‏ام را واژگون كردند و در كشاكش حقى كه من از ديگران بدان سزاوارتر بودم ، بر ضد من همدست شدند و مرا گفتند كه : حق تو آن است كه آن را بگيرى ، اما اين نيز حق است كه از آن محروم شوى اينك يا غم‏زده بشكيب ، يا از تاسف بمير آنك ژرف نگريستم و در وضعى دور از انتظار دريافتم كه جز از خاندانم هيچ ياور و مدافعى ندارم ، پس دريغم آمد كه به كام مرگشان بسپارم . چنين بود كه بر خاشاك پلك فرو بستم و با استخوان در گلو آب دهان فرو دادم ، و در فرونشاندن خشم خود بر تلخ‏تر از علقم و دل سوزتر از دشنه‏ى زهرآگين ، شكيبايى ورزيدم .