جستجو

و من خطبة له ع في تمجيد

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 363 ) [ 242 ] 204 گفتارى ديگر سپاس خدايى را ، كه از همانندى آفريدگان برتر و بر گفتار توصيف‏گران چيره است ، هم او كه با تدابيرى شگرف براى تماشاگران عيان ، و با شكوه نفوذ ناپذيرش از انديشه‏ى پندارگرايان نهان است ، هم او كه دانا است و دانشش نه اكتسابى است ، نه فزونى پذير و نه بهره يافته از تجربه‏ها ، و هم او كه بى هيچ تامل و انديشه‏اى تمامت جريانهاى جهان را رقم مى‏زند ، و سرانجام همان خداوندى كه نه پرده‏هاى ظلمت چيزى را از ديدش پنهان مى‏دارد و نه از هيچ نورى روشنى مى‏يابد ، نه شبى مى‏ربايدش و نه روزى بر او مى‏گذرد . ادراكش از ديده‏ها ، و دانشش از خبرهاى ديگران بى‏نياز باشد . ( 364 ) بخشى از همان گفتار يادى از پيامبر خداى او را با پرتوى روشن رسالت داد و در گزينش مقدمش داشت . با بعثتش شكافها را پر كرد و سلطه‏گران توانمند را در هم شكست ، سختيها را آسان ساخت و ناهمواريها را هموار ، تا سرانجام گمراهى ، از چپ و راست ، تار و مار شد .