جستجو

و من خطبة له ع كان يستنهض بها أصحابه إلى جهاد أهل الشام في زمانه

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

212 و از خطبه‏هاى آن حضرت است 1 بار خدايا هر بنده از بندگانت كه گفتار ما را شنيد ، گفتارى كه از روى داد است نه ستم ، و موجب اصلاح است ، نه تباه كننده دين و دنيا هم و پس از شنيدن آن سرباز زد ، و از يارى‏ات باز ايستاد ، و در گراميداشت دينت درنگ كرد و آهستگى 2 نشان داد ، ما بر او گواه مى‏گيريم بزرگترين گواهان را 3 ، در دادن گواهى حضرت رسالت پناهى و نيز گواهى مى‏خواهيم بر او از همه آنان كه در زمين و آسمانهايت ساكن گردانيده‏اى ، و از آن پس تو ما را از يارى او بى نياز كننده‏اى و او را به كيفر گناهانش گرفتار سازنده .