جستجو

و من خطبة له ع كان يستنهض بها أصحابه إلى جهاد أهل الشام في زمانه

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

[ 489 ] 203 خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) بارخدايا ، هر بنده‏اى از بندگانت كه سخن ما را كه از روى عدل است ، نه ستم و به مصلحت دين و دنياست ، نه به خلاف مصلحت ، بشنود و پس از شنيدن از آن سر برتابد و از ياريت بازايستد و در تقويت دين تو كاهلى كند ، اى بزرگ‏ترين شاهدان تو را عليه او به شهادت مى‏گيريم و نيز همه موجوداتى را كه در زمين و آسمانت جاى داده‏اى به شهادت مى‏گيريم و تو از آن پس ما را از يارى او بى‏نياز فرماى و او را به گناهش بازخواست نماى .