جستجو

و من كلام له ع قاله لما اضطرب عليه أصحابه في أمر الحكومة

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

[ 241 ] 208 و از سخنان آن حضرت است چون ياران او در كار حكمين با وى دو دلى نشان دادند اى مردم پيوسته كار من با شما به دلخواهم بود ، تا آنكه جنگ ناتوانتان نمود . به خدا اگر جنگ كسانى را از شما گرفت ، و كسانى را به جا گذاشت ، براى دشمنانتان زيان بيشتر داشت 1 . من ديروز فرمان مى‏دادم ، و امروز فرمانم مى‏دهند . ديروز باز مى‏داشتم ، و امروز بازم مى‏دارند . شما زنده ماندن را دوست داريد ، و مرا نرسد به چيزى وادارمتان كه ناخوش مى‏انگاريد .