جستجو

و من كلام له ع قاله لما اضطرب عليه أصحابه في أمر الحكومة

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

199 سخنى از آن حضرت ( ع ) هنگامى كه يارانش در باب حكميت با او راه مخالفت پيش گرفتند ، فرمود : اى مردم ، كار من با شما به گونه‏اى بود كه به دلخواه من بود . تا زمانى كه جنگ ناتوانتان ساخت . به خدا سوگند ، چيزهايى را از شما گرفت ، ولى چيزهايى را هم برايتان باقى گذاشت و دشمنان شما را بيش از شما ناتوان ساخت . من ديروز فرمانده بودم ، امروز فرمانپذيرم . ديروز من نهى مى‏كردم امروز مرا نهى مى‏كنند . شما دوست داريد كه زنده بمانيد و من نمى‏توانم شما را به كارى وادارم كه خود نمى‏خواهيد .