جستجو

و من كلام له ع كان كثيرا ما ينادي به أصحابه

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

[ 475 ] 195 سخنى از آن حضرت ( ع ) همواره در ميان اصحاب خود چنين ندا مى‏داد : مهيا شويد خدايتان رحمت كناد كه در ميان شما بانگ رحيل در داده‏اند . درنگ خويش در دنيا كمتر سازيد و همراه توشه‏هاى نيكويى كه با خود برداشته‏ايد ، بازگرديد ، زيرا روياروى شما گردنه‏اى است كه از آن بسختى توان گذشت . منزلهايى است وحشتناك و هول انگيز ، كه بناچار بر آنها داخل خواهيد شد و در آنجا درنگ خواهيد كرد . بدانيد ، كه مرگ از نزديك به گوشه چشم در شما مى‏نگرد و چنانكه پندارى ، در چنگالهاى آن گرفتار آمده‏ايد ، ناخن در تنتان فرو برده است . كارهاى بس دشوار و رنجهاى كمر شكن آن شما را در برگرفته . پس پيوند خود با دنيا ببريد و به توشه تقوا پشت خود قوى سازيد . برخى از اين كلام پيش از اين آمده بود و آن روايتى ديگر بود غير از اين .