جستجو

و من كلام له ع يعظ بسلوك الطريق الواضح

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

[ 237 ] 201 و از سخنان آن حضرت است مردم بيم مكنيد در راه راست ، كه شمار روندگان آن چنين اندك چراست كه مردم بر سر خوانى فراهم آمده‏اند از دير باز ، مدت سيرى آن كوتاه است 1 و زمان گرسنگى‏اش دراز . مردم خشنودى و خشم از چيزى همگان را در پيامد آن شريك سازد و كيفر يا پاداش آنچه را بدان راضى شده‏اند به آنان بپردازد . چنانكه ماده‏شتر ثمود را يك تن پى نمود و خدا همه آنان را عذاب فرمود ، چرا كه گرد اعتراض نگرديدند و همگى آن كار را پسنديدند ، و خداى سبحان گفت : « ماده‏شتر را پى كردند و سرانجام پشيمان شدند 2 » و ديرى نپاييد كه زمينشان بانگى كرد و فرو رفت ، چنانكه در زمين سست آهن تفت . مردم آن كه راه آشكار را بپيمايد به آب درآيد ، و آن كه بيراهه را پيش گيرد ، در بيابان بى نشان افتد و از تشنگى بميرد .